Click to listen highlighted text!

Baner 1000x250 NOWY

wysoki kontrast
fb   nasz facebook   ig   nasz instagram  

Polska Rada Mózgu

Zaznacz tekst aby odsłuchać
Powiększ tekst:

neuro57Czwartego września 2013 roku przy Fundacji NeuroPozytywni utworzona została Polska Rada Mózgu (PRM). Celem PRM jest budowanie społecznej świadomości na temat mózgu i chorób neurodegeneracyjnych. Rada prowadzić będzie działania na rzecz zwiększenia nakładów na badania naukowe oraz poprawy dostępności i jakości leczenia chorób mózgu. Jest to pierwsza w naszym kraju platforma, która zrzeszać będzie towarzystwa naukowe neurologów, psychiatrów i neurochirurgów, organizacje pacjenckie oraz firmy farmaceutyczne i producentów sprzętu.
 
„Mózg jest jedną z najbardziej fascynujących tajemnic, siedliskiem naszej osobowości, myśli i uczuć. Jednocześnie choroby mózgu stanowią ogromne obciążenie dla osób nimi dotkniętych, społeczeństw i systemów zdrowotnych” – powiedział Tadeusz Hawrot z Europejskiej Rady Mózgu. – „Europejska Rada Mózgu w pełni popiera inicjatywę utworzenia Polskiej Rady Mózgu. Jesteśmy przekonani, że jej działania pomogą nadać zagadnieniom związanym z mózgiem większą wagę w politykach, priorytetach badawczych i świadomości społecznej w Polsce.”
 
Choroby mózgu to już dziś ogromne obciążenie dla społeczeństw europejskich. Wraz ze starzeniem się populacji będzie się ono gwałtownie nasilać. Obecnie z chorobami mózgu mierzy się co trzeci mieszkaniec kontynentu. Łączne związane z nimi koszty w samym tylko 2010 r. sięgnęły 798 miliardów Euro . Powołaniu Polskiej Rady Mózgu towarzyszy przekonanie, że aby sprostać wyzwaniom związanym z tą grupą chorób konieczna jest bliska współpraca wszystkich zaangażowanych stron: zarówno na poziomie europejskim, jak i poszczególnych państw.

 
„W Polsce szczególnie ważne jest zwiększenie nakładów na badania nad mózgiem oraz lepsze wykorzystanie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w schorzeniach mózgu. Jest to możliwe tylko poprzez skoordynowane działanie, dlatego potrzebna jest platforma skupiająca naukowców, lekarzy i pacjentów” – powiedział prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – „Polska Rada Mózgu wychodzi na przeciw temu zapotrzebowaniu.”

 

logo PRM 715

 
Polska Rada Mózgu powstała przy Fundacji NeuroPozytywni, ogólnopolskiej organizacji zajmującej się wspieraniem osób z chorobami neurodegeneracyjnymi. – „Powstanie Polskiej Rady Mózgu to ogromna szansa nie tylko na zwiększenie świadomości społecznej związanej z chorobami mózgu, ale na poprawę sytuacji chorych, ich rodzin i opiekunów” – powiedziała Izabela Czarnecka, prezes Fundacji NeuroPozytywni.

 
W skład PRM wejdą m.in. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, a także reprezentanci organizacji zrzeszających pacjentów oraz firmy farmaceutyczne i sprzętowe. Przez swoją wyjątkową strukturę Rada będzie stanowić forum umożliwiające mówienie jednym głosem w imieniu wszystkich środowisk związanych z badaniami naukowymi oraz diagnostyką i leczeniem chorób mózgu w Polsce. PRM będzie także promować inicjatywy organizacji członkowskich oraz prowadzić własne działania. Na czele PRM stanął prof. Grzegorz Opala, do Zarządu wybrano również prof. Marię Barcikowską i prof. Tadeusza Parnowskiego.

 
Polska Rada Mózgu stawia sobie za zadanie zabieganie o zwiększenie nakładów na badania nad mózgiem, wpływanie na poprawę dostępności i jakości leczenia, promowanie świadomości i wiedzy na temat mózgu i chorób mózgu poprzez zaangażowanie się w dialog ze społeczeństwem oraz zwiększenie współpracy pomiędzy środowiskami związanymi z chorobami mózgu w Polsce. W obszarze zainteresowania PRM znajdą się choroby takie jak padaczka, udar, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, ADHD i uzależnienia.

 
Polska Rada Mózgu będzie organizować wydarzenia promujące wiedzę związaną z chorobami mózgu oraz angażować się w akcje edukacyjne i promocję dialogu między naukowcami i społeczeństwem. Będzie również aktywnie działać na rzecz uwrażliwienia polityków na potrzebę priorytetyzacji w obszarze przeciwdziałania chorobom mózgu oraz wspierać istotne procesy legislacyjne. PRM planuje także współpracę z Europejską Radą Mózgu i siecią Krajowych Rad Mózgu w innych państwach europejskich.

 

Dnia 29.05.2015 w biurze Fundacji NeuroPozytywni przy ul. Synów Pułku 7 w Warszawie odbyło się spotkanie Polskiej Rady Mózgu. Protokół ze spotkania zamieszczamy poniżej.

 

Protokół ze spotkania Polskiej Rady Mózu - PRZECZYTAJ/POBIERZ

 

WESPRZYJ NAS

15zł35zł65zł
ZAMKNIJ
Click to listen highlighted text!

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony